Board logo

标题: [单作品] 【月菩提】【2019-NO.11】DIM65131 WOLF [打印本页]

作者: 月菩提    时间: 2019-5-13 10:02     标题: 【月菩提】【2019-NO.11】DIM65131 WOLF

小金18ct绣起来还是不那么舒适的

混绣的针脚也总是那么别扭
不过成品很好看啊!超级帅的小狼~
[attach]2916470[/attach]
[attach]2916471[/attach]
[attach]2916472[/attach]
[attach]2916473[/attach]
[attach]2916474[/attach]
[attach]2916475[/attach]
[attach]2916476[/attach]
[attach]2916477[/attach]
[attach]2916478[/attach]
作者: 糖心荷兰豆    时间: 2019-5-13 10:32

眼神很犀利
作者: emilylin97    时间: 2019-5-13 10:41

传神的眼睛
作者: 垂泪红颜    时间: 2019-5-13 10:52

真的很好看的一副图呢。
作者: 悬念ι    时间: 2019-5-13 11:28

犀利的眼神 话说你真的是狼控啊
作者: 杨洋阳2012    时间: 2019-5-13 11:32

这个图真好看
作者: wind7975    时间: 2019-5-13 11:46

好帅,眼神有点温柔有点犀利,设计的真好!
作者: 大眼睛布点    时间: 2019-5-13 13:26

狼,真好看
作者: banana65lj    时间: 2019-5-13 15:10

帅气的说,不说小金看着还挺大
作者: 月菩提    时间: 2019-5-13 15:12

回复 5# 悬念ι


    巧合巧合四脚兽都凑一起了
作者: 月菩提    时间: 2019-5-13 15:13

回复 9# banana65lj


    可能是因为没有参照物,看着大吧
作者: lovean    时间: 2019-5-13 15:29

好帅的狼,非常好看~~
作者: traxpapa    时间: 2019-5-13 20:06

帅气的狼~眼神很犀利呢~
作者: 小东小东东    时间: 2019-5-14 11:37

这狼我也喜欢..........
作者: 月菩提    时间: 2019-5-14 11:40

回复 14# 小东小东东


    几个小金动物都蛮好看的呢~
作者: 忆柳_21    时间: 2019-5-14 13:42

眼神特别明亮呀~ 嘴角还挂着笑意~ 好特别~
作者: 迷糊的丫头    时间: 2019-5-14 14:24

眼神生动
作者: 俗不可耐    时间: 2019-5-14 21:35

这个图当时不知道为什么买他的,效果图看着一般般,直到看见成品,果断再买一个
作者: cherryingchen    时间: 2019-5-14 22:38

这眼神会说话
作者: 江岸荷花    时间: 2019-5-15 07:15

18 CT绣混绣,很挤的,16CT更合适。
作者: nevershine    时间: 2019-5-15 08:10

这小眼神~~快来让我吸一口~
作者: sh_fk    时间: 2019-5-15 09:01

DIM的动物都很传神~~~犀利的眼睛
作者: y-wy@163.com    时间: 2019-5-15 09:55

好看,一看就知道,麻烦的图
作者: 小臭乖乖    时间: 2019-5-15 15:33

很传神啊~~~~~~~
作者: 葡萄猫咪    时间: 2019-5-15 15:36

好看好看,我也入了这个呢
作者: cindylzw    时间: 2019-5-15 18:52

美就可以啦,好看好看
作者: grace0207    时间: 2019-5-15 20:56

棒棒哒~~~~~~~~~~~
欢迎光临 动手频道 (http://www.channeldo.com/) Powered by Discuz! 7.2